Hvem kan blive medlem?

Christianehøj er et §104 dagcenter for medlemmer med psykisk og fysisk funktionsnedsættelser, samt et særligt tilbud for personer med erhvervet hjerneskade. 

 

Sådan gør du!

Mener du, at Christianehøj er noget for dig, kan du kontakte os og aftale et uforpligtende besøg. Hvis du efter besøget har lyst til at blive medlem på Christianehøj, skal du kontakte en sagsbehandler i din egen kommune.

Egen betaling.

Bliver du medlem på Christianehøj, skal du selv betale et kontingent på kr. 100,- pr måned, hvis du ønsker at komme en dag om ugen, og kr. 200,- pr. måned, hvis du gerne vil komme to gange om ugen osv.  Du kan maksimalt komme fire dage om ugen.

Kontingentet dækker bl.a. kaffe, te, frugt, aviser og ugeblade o.l.

En gang årligt d.1/4 skal der også betales kr. 200,- til Medlemsrådskasse. Pengene disponeres af medlemsrådet og går bl.a. til blomsterhilsner ved sygdom ol. så indsamlinger undgås.

Betalingsmåden.

Når du bliver meldt ind på Christianehøj opretter vi en konto til dig, hvor alt hvad du bruger og skal betale bliver trukket på. Man kan få et kontoudtog hver måned.

Der skal forudindbetales til kontingent og forbrug, det månedlige beløb aftales ved indmeldelse, så der kan laves en fast bankoverførsel til Christianehøjs konto i Nordea: 2256 - 8170 284 853. Husk at skrive navn på overførslen. 

 

 

Transport

Hvis du ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler, kan der søges kørsel via sagsbehandleren i din egen kommune.

 

Åbningstider

Mandag til fredag fra klokken 9.30 til 15.00

Desuden er der forskellige aftenarrangementer.