Blomsterkassen

Medlemsskab af Dagcentret Christianehøj indebærer samtidig medlemsskab af ’Blomsterkassen’.

 

Kontingentet til 'blomsterkassen', som fastsættes på den årlige generalforsamling, betales én gang årligt den 1. april. Kontingentet er pt. på Kr. 200,00 om året.

 

Betalingspligten til blomsterkassen indtræder først det følgende kvartal efter indmeldelse datoen. Kontingentet anvendes bl.a. medlemsrådsmøder, generalforsamling,  hilsner ved runde fødselsdage, 'Sygdom af længere varighed', Begravelse o.l.

 

Ved 'Sygdom af længere varighed' skal forstås således, at der først efter 14 dagessygdoms fravær sendes en hilsen til den pågældende. 

Det enkelte medlem har pligt til i videst mulig omfang at give besked til dagcenteret om sygdom eller andet fravær.

 

Blomsterkassens regnskab følger kalenderåret og fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

 

 

Indbetaling til ‘Blomsterkassen’ via Bank eller NetBank:

 

Bank:  Nordea

Reg.:   2256 - Konto: 8174803820


HUSK at skrive dit navn som meddelelse ved indbetaling til ‘Blomsterkassen.